Centralmuseerna och kulturmiljövården

Författare
Bengt Nyström
(Bengt Nyström och Lena Palmquist.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Allmänna förl., Regeringskansliets offsetcentral 1988 Sverige, Stockholm, Stockholm 31 sidor. 21 cm