Centres de style de la sculpture nègre africaine Vol. 3, Congo Belge

Författare
Carl Kjersmeier
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Éditions Albert Morancé 1937 Frankrike, Paris 43 sidor., 56 pl.-s. : ill.