Centrumbebyggelse i Örebro - kv. Krämaren

Författare
Erik Ahlsén
(Arkitekter SAR Erik och Tore Ahlsén.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1963 Sverige, Stockholm 10 sidor. ill.