Certain humans, certain animals : attitudes in the long term

Författare
Kristina Jennbert
Genre
Statlig publikation
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pufendorfinstitutet, Lunds universitet 2016 Sverige, Lund