Chalmersbiblioteket - målsättning, funktioner, långsiktsplanering

Författare
Nancy Fjällbrant
(Nancy Fjällbrant, Sven Westberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bibl., Chalmers tekn. högsk. 1977 Sverige, Göteborg [1], 16 sidor. 30 cm