Champ 4, Facit - Key

Författare
Christer Bermheden
(Christer Bermheden, Lars-Göran Sandström, Staffan Wahlgren.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sanoma utbildning, Exakta Print 2015 Sverige, Stockholm, Malmö 31 sidor. ill. 24 cm 978-91-523-3512-3