Champ 4 Lärarpaket, 1ex Lärarhandledning 1ex ljudfiler 1ex sånger

Författare
Christer Bermheden
(Christer Bermheden, Lars-Göran Sandström, Staffan Wahlgren, Therese Ljunglöf.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sanoma Utbildning 2022 Sverige 978-91-523-5445-2