Champ 4 Ljudfiler (textbok och hörövningar) online mp3-filer

Författare
Christer Bermheden
(Christer Bermheden, Lars-Göran Sandström, Staffan Wahlgren.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sanoma Utbildning 2015 Sverige 978-91-523-3357-0
Sanoma Utbildning 2015 Sverige 978-91-523-3214-6