Champ 4 Textbook onlinebok

Författare
Christer Bermheden
(Christer Bermheden, Lars-Göran Sandström, Staffan Wahlgren, Therese Ljunglöf.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sanoma Utbildning 2017 Sverige 978-91-523-5249-6