Champ 4, Workbook

Författare
Christer Bermheden
(Christer Bermheden, Lars-Göran Sandström, Staffan Wahlgren.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sanoma utbildning 2015 Sverige, Stockholm, Lettland 135 sidor. ill. 25 cm 978-91-523-2605-3