Champ 5 Lärarens ljudfiler (textbok och hörövningar) online mp3-filer

Författare
Christer Bermheden
(Christer Bermheden, Lars-Göran Sandström, Staffan Wahlgren.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sanoma Utbildning 2016 Sverige 978-91-523-3920-6
Sanoma Utbildning 2016 Sverige 978-91-523-3922-0