Characterization of some slags used in ladle treatment

Författare
Fredrik Dahl
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Department of materials science and engineering, Royal institute of technology 2004 Sverige, Stockholm v, 22 sidor. : ill. 24 cm