Characterization of the Plasmodium chabaudi antigen Pch105/RESA and other murine malaria antigens

Författare
Göran Holmquist
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1988 Sverige, Stockholm 36 sidor. 25 cm 91-7900-616-7