Charge trapping in the SiO? and at the Si-SiO? interface

Författare
Christer Svensson
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1983 Sverige, Linköping 56 sidor., 25 pl.-bl.