Charlie D. 1

Författare
Lesley. Pearse
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Richter 1999 Sverige, Malmö 314 sidor. 91-7709-151-5