Charlie D. 2

Författare
Lesley. Pearse
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Richter 1999 Sverige, Malmö 304 sidor. 91-7709-152-3