Charlie

Författare
Lesley. Pearse
(Leslie Pearse översättning: Carla Wiberg)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Richter 1999 Sverige, Malmö 2 vol. 23 cm
Richter 1999 Sverige, Malmö 314 sidor. 91-7709-151-5
Richter 1999 Sverige, Malmö 304 sidor. 91-7709-152-3