Chaschernas stad

Författare
Jack Vance
(Jack Vance övers.: Torkel Franzen)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Laissez faire 1985 Sverige, Stockholm 159 sidor. 18 cm 91-7648-026-7