Chebyshev spectral-SN method for the neutron transport equation

Författare
Mohammad Asadzadeh
(M. Asadzadeh, A. Kadem)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers tekniska högskola 2005 Sverige, Göteborg 18 sidor.