Chef i landsting - ledarskap i politiskt styrda organisationer

Författare
Ingrid Tollgerdt-Andersson
(Ingrid Tollgerdt-Andersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Landstingsförb., Tryckmedia 1995 Sverige, Stockholm, Halmstad 139 sidor. diagr., tab. 24 cm