Chef i omsorgen - vardag, forskning, etik

Författare
(Redaktörer: Erik Blennberger, Tomas Brytting.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gothia Fortbildning 2015 Sverige, Stockholm, Polen 295 sidor. 24 cm 978-91-7205-988-7