Chemical aspects of wood technology

Författare
(Sammanställt av Ingvar Johansson och Solveig Johansson)
Genre
Konferenspublikation
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1982 Sverige, Stockholm 98 sidor.