Chemical ecology of insects Vol. 1

Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chapman & Hall 1984 Storbritannien, London, New York 524 sidor. 0-412-23260-X