Chemisk afhandling om järnmalms proberande på våta vägen, med den vidtberömde philosophiske facultetens samtycke, til almänt ompröfvande framgifven af praeses ... Torb. Bergman ... samt respondens Anders Schedin, uplänning ... uti gustavianska lärosalen d. 24 maji 1777

Författare
Torbern Bergman
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1777 Sverige, Upsala, tryckt hos Joh. Edman, kongl. acad. boktr [6], 14 sidor. 4:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan