Chemisk och mineralogisk afhandling om hvita järnmalmer, med den vidtberömda philosoph. facult. i Upsala samtycke, under inseende af mag. Torb. Bergman ... til almänt ompröfvande, f. m. d. 22 junii 1774 i gustavianska lärosalen, utgifven af Peter Jacob Hjelm, Smolänning

Författare
Torbern Bergman
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1774 Sverige, Upsala, tryckt hos Johan Edman, kongl. acad. boktr [4], 42 sidor.] 4:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan