Children making sense of physical phenomena

Författare
Annika Åkerblom
Genre
Statlig publikation
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lund University Department of Sociology Division of Education 2016 Sverige, Lund
Sociologiska institutionen, Avdelningen för pedagogik, Lunds universitet 2011 Sverige, Lund, Sverige 105 sidor. 22 cm 978-91-7473-066-1
Sociologiska institutionen, Avdelningen för pedagogik, Lunds universitet 2011 Sverige, Lund PDF (105 sidor.)