Children of their city - a novel

Originaltitel
Barn av sin stad
Författare
Per Anders Fogelström
(Pers sic Anders Fogelström translated from the Swedish by Jennifer Brown Bäverstam.)
Genre
Roman
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Penfield Books c2008 USA, Iowa City, IA viii, 376 sidor. 23 cm. 978-1-932043-48-8