Christelig fruen-timmers andelige Dygde-spegel, til en helig gudachtighetenes öfning utur then Heliga skrifft, i anledning af några dygdige, qwinnors personer uti hälsosam lähro, nya andächtige böner och psalmer, på hwar dag uti wekan, såsm och sön- och helge-dagar, theszlikes skrifft och communion, med mera med åtskillige tilfällen nyttigt at bruka, med sköne koppar-stycken uthzijrat, förestält af Salomon Liscovio ... men nu på wårt swänska tungomål effter begäran öfwersat af af Daniel Trautzel

Författare
Salomon Liscovius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1695 Sverige, Stockholm, tryckt af Henrjch Keyser, kongl: may:tz: och Ups: acad: boktryckjare, åhr 1695 (25) 2-448 sidor.; (8) sidor. 12:o.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan