Christelig fruen-timmers andelige dygde-spegel, til en helig gudachtighetenes öfning vtur then heliga skrifft i anledning af några dygdige qwinnors personer vti hälsosam läro, nya andächtige böner och psalmer, på hwar dag vti wekan - såsom ock sön- och helge-dagar, theszlikes skrift och communion, med mera wid åtskillige tilfällen nyttigt at bruka, med sköne kopparstycken vtzirat, förestält af Salomon Liscovio ... Men nu på wårt swenska tungomål efter begäran öfwersat : af m. Daniel Trautzel ... Stockholm, vplagt af Jacob Schneidler. Åhr 1731

Författare
Salomon Liscovius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1731 Sverige, Stockholm [18] , 580 sidor. =(s. 577-80 opag.)=; [17] pl. 12:o(avl.).