Christelig predikan, öfwer högmäszo-texten, Coloss. III. v. 14.15. Hållen för kongl. hofwet, under warande riks-dag, i Stockholm, på första bönedagen, den 7. maij. åhr 1731. Af Jöns Rönbeck ... Stockholm, tryckt hos Joh. Laur. Horrn - kongl. antiq. archiv. boktryckiare

Författare
Jöns Rönbeck
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1731 Sverige, Stockholm [02] , 36 sidor. 8:o.