Christeligh vthi Gudz ord wälgrundat berättelse, om the fyra förnemlige stycker aff wår christelige lära

Författare
Balthasar Mentzer, d.ä
(Stält på spörsmål och swar, genom Balthasarem Mentzerum ... vthtolkat aff Erico Schrodero)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1626 Sverige, Stockholm (8) 1-359 (1) sidor. 8:o.