Christer Strömholm och personligheten

Författare
Anders Marner
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1998 Sverige