Christer, kom hem!

Författare
Hans Erik Engqvist
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonniers juniorförl. 1984 Sverige, Stockholm 160 sidor. 21 cm 91-48-50951-5
Bonniers juniorförl. 1980 Sverige, Stockholm 160 sidor. 20 cm 91-48-50323-1