Christian ethics - an introduction through history and current issues

Författare
Denise Lardner Carmody
(Denise Lardner Carmody and John Tully Carmody)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Prentice Hall 1993 USA, Englewood Cliffs, N.J viii, 232 sidor. 23 cm. 0-13-131533-1