Christiania omegns phanerogamer og bregner

Författare
A. Blytt
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1870 Norge, Christiania 103 sidor.