Christna religionens seger, historiskt afhandlad, uti en allmännyttig förklaring öfwer Johannis uppenbarelse, af doct. Johan Heinrich Jung ... Öfwersättning. Götheborg, tryckt hos Sam. Norberg. =1-2. 1806.= Del 1, (Förra delen.) 1806. 287 s., s. 286-294

Författare
Johann Heinrich Jung-Stilling
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
1806 Sverige, Göteborg