Church mergers : a guidebook for missional change / Thomas G. Bandy and Page M. Brooks

Författare
Thomas G. Bandy
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
uuuu-uuuu Utgivningsland okänt / Ej specificerat