Churchill - Hans liv i bild

Författare
Randolph S. Churchill
(Randolph S. Churchill och Helmut Gernsheim övers. från engelskan av Birgit och Nils-Olof Franzén.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bergh 1955 Sverige, Stockholm [222],16 sidor. huvudsakligen ill.