Cider house rules

Författare
John Irving
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Random House Usa Inc 1997 Utgivningsland okänt / Ej specificerat 560 sidor 13.3 cm 978-0-345-41794-7