Cine o sardina

Författare
Guillermo Cabrera Infante
(Guillermo Cabrera Infante.)
Språk
Spanska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Santillana 1997 Spanien, Madrid 517 sidor.