Circa connexionem artium scientiarumque elegantiorum cum genio populorum societatumque indole, observationes nonnullæ generaliores. Quarum partem primam ... præside ... Jac. Fr. Neikter, ... , defert Andreas Oldberg, Medelpadus. In audit. Gust. Maj. d. X Dec. MDCCXCVI

Författare
Jacob Fredrik Neikter
Genre
theses
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
Litteris Johann. Fredr. Edman, Reg. acad typogr. 1796 Sverige, Upsaliae [3] sidor., sidor. 4-12 4:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan