Circuit theory fundamentals and applications

Författare
Aram Budak
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Prentice-Hall 1987 USA, Englewood Cliffs, N.J xi, 804 sidor. : ill. 0-13-134057-3