Cirkus Crack

Originaltitel
Come to the circus
Författare
Enid Blyton
(Enid Blyton övers. av Gunvor Håkansson omslag och illustr. av Rita Rapp-Lennmor.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B. Wahlström, B. Wahlström 1969 Sverige, Stockholm, Falun 92 sidor. ill.
Sörlin, Vadstena affärstr. 1961 Sverige, Norrköping, Vadstena 108 sidor.