Civilförsvarets skydd mot kärnvapen

Författare
Ulf Kjellgren
(Ulf Kjellgren, Tor Larsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Informationsenheten, Civilförsvarsstyr. 1983 Sverige, Karlstad 20 sidor. 25 cm