Civilrätt - för polisens rättsvårdande och utredande verksamhet

En handledning och referensbok i civilrätt för bl a

poliser i det dagliga arbetet.

Grundbegreppen i förmögenhets- och familjerätten liksom skadeståndsrätten behandlas.

Boken ger också en översikt av rättsordningen och till ämnet hörande processuella regler t ex om rättshjälp.

Författare
Mats Dahlström
(Författare: Mats Dahlström, Leya Inci, Gösta Westerlund.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bruun Juridik AB, Elanders 2021 Sverige, Stockholm, Stockholm 254 sidor illustrationer, tabeller 25 cm 978-91-7223-842-8
Bruun/Jure, Elander 2015 Sverige, Stockholm, Mölnlycke 222 sidor. 25 cm 978-91-7223-629-5
Bruun, Elander 2012 Sverige, Stockholm, Mölnlycke 222 sidor. 25 cm 978-91-86346-32-4
Bruun, Elander 2007 Sverige, Stockholm, Mölnlycke 197 sidor. 25 cm 978-91-86346-30-0