Civilrätt - grundläggande lärobok

Författare
(Utarb. av Bertil Brinck ..)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Brinck & Ohlson, Nya Lagerblad 1977 Sverige, Umeå, Karlshamn 351 sidor. 25 cm
Brinck & Ohlson, Lagerblad 1975 Sverige, Umeå, Karlshamn 351 sidor. 25 cm