Civilsamhället som dörröppnare - Kanadas etableringsmodell i jämförelse med Sveriges

Originaltitel
CIVILSAMHÄLLET SOM DÖRRÖPPNARE – Kanadas etableringsmodell i jämförelse med Sveriges
Författare
Benny Carlson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fores 2019 Sverige 50 sidor 18 cm 978-91-87379-58-1