Civilsamhället som dörröppnare - Kanadas etableringsmodell i jämförelse med Sveriges

Originaltitel
Civilsamhället som dörröppnare – Kanadas etableringsmodell i jämförelse med Sveriges
Författare
Benny Carlson
(Benny Carlson, Oskar Adenfelt & Johanna Hemberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fores, Fores 2019 Sverige, Stockholm 50 sidor illustrerad 18 cm 978-91-87379-58-1