Clavis medicinae duplex = - Medicinens tvenne nycklar

En av Carl von Linnés mest säregna texter, för att inte säga den säregnaste, är Clavis medicinae duplex, Medicinens tvenne nycklar, utgiven 1766. Eftersom den är på latin, sällsynt och allmänt svårforcerad är det också en av hans mest okända skrifter. Här återges originalets text med inledning, översättning och kommentarer. Helheten, som har komponerats av en kvartett sakkunniga, professorerna Birger Bergh, Gunnar Broberg, Bengt Jonsell och Bengt Lindskog, erbjuder en utmärkt utgångspunkt för den som söker kunskap om den åldrande Linnés tankevärld.

Författare
Carl von Linné
(Carl von Linné översättning, inledning och kommentarer av Birger Bergh ..)
Genre
Verk före 1800, Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Atlantis, Wallin & Dalholm boktryckeri 2008 Sverige, Stockholm, Lund 259 sidor. ill. 978-91-7353-200-6
1967 Sverige, Uppsala 41 sidor.