Cliffs Notes: Dumas' The Count of Monte Cristo

Författare
James L. Roberts
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
John Wiley & Sons, Inc. 1985 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Lincoln, NE