Closed at dusk

Författare
Monica Dickens
(Monica Dickens.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Viking 1990 Storbritannien, London, New York, N.Y. USA 219 sidor. 23 cm.